Make your own free website on Tripod.com

image3.jpg (1691 bytes)

  • Cabalists:Ademin soyundan gelen insanlardır. Hayat amaçları cennete giden yolu bulmaktır.(Daha fazla bilgi için tıklayın,yada kurallar bölümüne bakın)

  • Angelics:Musanın soyundan gelen bir klandır. İnançsal güçleri vardır.(Daha fazla bilgi için kurallar bölümüne bakın)

  • Morphs:Bir hediyenin kurban edilmesi sırasında yapılan yanlış ritüel sonunda Giftin değişmesi ile ortaya çıkmış bir klandır.İlk Morph olan Alexies güçlerini iyi yollar için kullanmayı seçmiş ama kendisini meydana getiren hatanın nedeni olan kabalistlerden hep nefret etmiştir.Yıllar boyunca Angeliclerle ilişkilerini sürdürmüştür.Alexies şu anda 400 yaşındadır ve kendi klanı içinde Büyük ana olarak anılır.Morphlar zihin kuvvetlerini kullanabilirler.(Daha fazla bilgi için kurallar bölümüne bakın)

  • Sacrifier:Yusufun soyundan gelenlerdir. İblis ile işbirliği yaparak tanrının yolundan çıkmışlardır. hayat amaçları kısaca öldürmektir.Şu anda oyuncular için seçilebilir bir klan değildir.

  • Scholars:Şeytanın rahipleridirler.Oyuncular tarafından seçilebilir bir klan değildirler.

  • Eve:Doğağı korumak için yemin etmiş druidlerdir.Şu anda oyuncular için seçilebilir değildir.