Make your own free website on Tripod.com

Cabalist Klanlar

Kabalistler dünyanın dört bir yanında dağılmıştır.Bu nedenle zaman içinde her bölgedeki cabalistler arasında inanaçsal,düşüncesel ve hatta fiziksel değişimler oluşmuştur.Bunun sonucundada ayrılıkçı fikirler ve değişik düşünceler doğmuştur,ortyaya çıkan kargaşadan kurtulmak için cabalistlerin başta gelenleri bir kaç bölgeyi kontrol eden klanlar kurmuşlardır. Daha çok bölge isimleri ile çağırılan klanlar kendi içlerinde başka isimlerle de anılmışlardır. Cabalist klanların tamamı 7 tanedir.7 tane seçilmesinin asıl nedeni dünyada 7 kıta bulunması ve her kıtaya bir klan düşmesidir.Bunların dışında Flistin ve israil cabalistleri kendilerini diğer klanlardan üstün görür çünkü cabalisimin başladığı yer burasıdır.Cabalist klanları ve özellikleri şunlardır;

Lüt Klanı :İsrail ve filistinde yaşayan cabalistleri kontrol ederler.Bilindiği kadarıyla cabalistlerin içinde en acımasız ve cani olanlarıdır.Bir çoğu asıl amaçlarından dışarı çıkmış güç ve kuvvet peşinde koşmuşlardır,şu anda bir çoğunun karanlık büyülerle uğraştığı bilinmektedir.Bir çok klan arasında NecroCabal olarak adlandırılırlar. 

EuroCa Klanı: Asıl merkezleri Vatikandadır.Avrupanın tümündeki kabalist birliklerini kontrol ederler.Hristiyanlığa aşırı derecede bulaştıkları için 19. yy başlarında içlerinden kopmalar olmuş ve bu kopmalar sonucu Avrupadaki cabalistler ikiye bölünmüştür,birçoğu yeni düşünceler ve hristiyan karşıtı tavırlarıyla ünlenen ve kendilerine “ContraryCa” adını vermişler ve bu isimle bir klan kurmuşlardır.Merkez olarak Norveçi seçmiş ve bu gün ışığını çok az gören ülkede toplanmışlardır. 

Ruin Klanı:Asyayı iki klan paylaşmıştır.Bunlardan biri ruin kalnıdır.Eski köklerinin şamanlardan gelme olduğunu savunurlar ve Lüt klanını hor görürler.kendilerine diğerlerinden fazla güç bağışlandığını düşünürler,Çin sınırına kadar olan bütün cabalistler onların himayesi altındadır

NilYu Klanı:Asyada hüküm süren diğer bir klandır.Hiç kimseyle iletişim kurmazlar.Asıl görevlerini unutmuşlar kendilerini dünyanın bilinmez sırrını çözmeye vermişlerdir.Bu nedenle cabalist dünyasında onlara “bilginler” de denir. 

NeuZen Klanı:Avusturyadaki kabalistleri kendi altrlarına almış bir klandır,bir çok yerde onlara gezginlerde denir.Bütün dünyayı araştırıp hediyeyi bulmaya çalışırlar,bir çoğu bir rahip hayatı yaşar.Başka klanların işlerine karışmayı sevmezler ama bütün kalnlar onlardan korkar çünkü dünyayı gezmeleri sıraısnda yeni güçler keşfettikleri ve çok kuvvetlendiklerine dair bir ivayet vardır. 

Pranec Klanı:Amerikada yaşayan kabalistlerdir.Diğer bütün klanların aksine çok açık ve yenilikçi bir tarfları vardır ama yıllardır bilinen ve en çok saygı duymalarının nedeni onların Scholarla daha çok karşılaşıp bir çoğunu yendiğidir,ama bu sonu gelmez dövüşler onlarda karanlık izler bırakmışDiğer alemlerle ilgili araştırmalara itmiştir.Bütün dünyadaki kalnlar arasında en güçlü oldukları kabul edilir,çok fazla müritleri ve kaynakları vardır,bir söylentiye göre onların sitemediği başkan Amerika başkanı olamaz.

NoraMill:Aslında soyları kabalismden gelmeyen Cabalistlerdir,bu nedenle kabalist camiasından dışlanmışlardır,yıllar geçtikçe birçok yeni insanın katılmasıyla bir kaln olmuşlardır.Kendi çevreleri içerisinde bir güçleri vardır,hediyeyi arayamazlar,bu onlara yasaktır ama onlar hediyenin bulunmasında yardım ederler bu nedenle bir çokları onlara Arayıcı demişlerdir.Diğer kabalistlerin kasine Bu klan normal insanların kat ve kat üstünde yaşarlar bu nedenle onların ölümsüzlük sırrını çözdüğü düşünülür ama bu kanıtlanamamış bir düşüncedir.