Make your own free website on Tripod.com

image4.jpg (1650 bytes)

Abilities

Pysichal

Strenght:Saf kas gücünü ifade eder.İnsanların yaptığı fiziksel haraketlere etmendir.Kaldırmak,itmek,koşmak, zıplamak..vb. bunlara örenk olarak verilebilir.Toplam olarak 6 tane slot vardır(Bazı özel durumlarda 6 üzeri görülebilir).Strength’in artması için yıllarca süren bir vücüd egzersizi gerekir.1 slot ortalama günde 6 saat çalışma ile 12 ayda dolar.Ayrıca bazı şartlarda,büyüsel arttırım(Ki bu durunda modifierler geçersizdir)tıklsımlar,beden değişimi otomatik olarak slotlara etki eder.Slotların anlamları şunlardır;

Slot # Anlamı Kaldırabileceği Max #Kg Extra Check Modifiers
O Çelimsiz ve kuvvetsiz insanlardır.Çok ağır kaldıramazlar,iyi koşamazlar. 30 Kg. -1 Her harekette.
OO Aşırı olmayan ağırlıklar kaldırala bilir. 60 Kg 0
OOO Kas gücü normalden fazladır. 100Kg +1
OOOO Kas gücü çok fazla insanlardır. 150 Kg +2
OOOOO Kas gücü inanılmaz fazla insanlardır(demiri eğe bilirler) 200 Kg +3
OOOOOO Doğa üstü bir kas kuvvetleri vardır.Bir arabayı kaldırarak sürükleye bilirler. 250 Kg +4
6+ Bir binaya yumruk atarak titrete bilirler. 300+ Kg +5

 

Agility:Refleksiv haraketler yada bilinçli çevikliktir.Çevredeki olayların farkındalığına etki eder.Hız ile ilgile her durumda check’i atılır.Agility,strenght checklerine extralar getirebilir buda daha hızlı yüzme ..vb gibi haraketlerle sınırlıdır,bir kaldırma hareketine extra gelmez.Agilty’i 1 slot arttırmak için en az günde 6 saat süren herhangi bir spor,akrobatik hareketler12 ayda dolar.Göz bozukluğu olan insalarda Agilty her check için –1 alır.Sakat insanlarda,sakatlığın bulunduğu bölgelere göre check modifierleri değişir(Bu S.T’ye bağlanmıştır)

 Slot # Anlamı Str check Max # Agility Extra Check Modifiers
O Çevredeki olayların akşını dikkat etmedeikçe izleyemezler.Haraketleri ağırdır. -2 -1 Her harekette.
OO Çevredeki olayları azda olsa yakalarlar ama dikkatleri dağınıktır.hareketleri normalden öteye gidemez. 0 0
OOO Çevredeki olayları sürekli takip ederler hareketleri biraz daha hızlı ve atiktir. +1 +2
OOOO Çevredeki her detayı algılarlar ve refleksleri çok kuvvetlidir. +1 +2
OOOOO Müthiş bir algı ve hareket kombinasyonları vardır. +2 +3
OOOOOO İnanılmaz kabiliyetleri vardır oğayı bütün ve ayrıntılı incelerler. +3 +3
6+ Hareketleri gözün algılama sınırındadır. +4 +4

 

Stamina:Her anlamda vücutsal direnci ifade eder.Örnek olarak hastalıklar,darbeler,ısı,acı,açlık ve susuzluk..vb.Stamina’nın durumu strenght ve Agility’e check modifierler getirebilir.Stamina’nın artması çok yönlüdür ve slot olarak artmaz,kişinin dayanıklılığının artması çevresindeki şartlarla ilgilidir ve bu check modifierlerde oluşur,bu değişiklikler S.T’ye bağlıdır.Lotlarının anlamları şunlardır;

Slot # Anlamı Str ve Agility’e Max. etkisi. Extra Check Modifiers
O Dayanıkllığı en düşük olandır.Fazla bağırmaya bile daynamazlar bayılırlar. S –1,A-2 -1 Her durumda.
OO Normal insanların dayanıklılığına sahiptir(Örn küçükken bütün çocuk hastalıklarını geçirmiştir) S 0,A 0 0
OOO Dayanıklılık gücü fazladır. S 0,A 0 0
OOOO Dayanıklılığı çok fazla insanlardır. S 1,A+1 0
OOOOO Ateş üzerinde 15 dakkadan fazla kalabilirler. S +2,A 2 +1
OOOOOO Doğa üstü bir dayanıklılıkları vardır.Bir araba çarpsa hastaneye yürüyerek giderler. S 3,A+3 +2
6+ Çok uzun acılara dayanabilirler. S 4,A+4 +3

 

Mental

İntelligence:Saf zeka anlamındadır.Algı hızı,zor ilemlerin içinden hızlı çıkma,çabuk düşünme..vb örnek olarak verilebilir.İntelligance’nin artması için uzun süreli ve yoğun bir akademik çalışma gerekir ,1 slotun dolması için günde ortalama 6 saat kitap okuyarak(Yada benzeri birşey)24 ay gerekir.Büyüsel bir arttırım söz konusu olamaz.

Slot # Anlamı Agility check Max Extra Check Modifiers
O Aptal insanlardır -2 -1 her olayda
OO Normal insanlardır 0 0
OOO Zeki insanlardır +2 +1
OOOO İleri zekalı insanlardır. +3 +2
OOOOO Dehadırlar +4 +4
OOOOOO 11 yaşında üniversiteyi bitirmiş olanlardır. +5 +5
6+ 3 yaşında kuantum teorisini ispatlarlar. +6 +7

 

Wits:Kişinin duyguları ile ilgilidir.İnsanların mantığı ve duyguları arsındaki dengeyi ve dünyaya bakış açısını anlatır.Slot’unun artması yaşadığı olaylara bağlıdır ve buda direkt olarak S.T’ye bağlıdır.Herhangi bit slot tanımı yoktur ama 2.slot normları belirler.Yükseldikçe insanlar duygularına daha hakim olurlar,düşdükçe duygularını fütursuzca yaşarlar.

Intuition:Önsezi,sağ duyu gibi olaylarla ilgilidir.Kişilerin kendi içindeki çatışmaları ve olyalardaki sağ duyululuğunu anlatır.herhangi bir slot tanımı yoktur ve 2 norm belileyicidir.Artması için yaşanılan olayların neler olduğu önemlidir,buda direkt olarak S.T’ye bağlıdır,yükseldikçe insanlar sağ duyu ve altıncı hisleri artar.

Social

Charisma:İnsanın etkileyiliciğini gösterir.Kişinin çekiciliği,duruşu,yürüyüşündeki etki charisma ile anlatılır.İnsanların Charismasının artması slot olarak (Büyü yada tılsımlar hariç)imkansızdır.Ama yapılacak model ile extra check modifierler alabilirler.Charisma bir çok durumda Manupulationa direkt olarak etki edebilir.Aşağıdaki tabloda anlamları ve etkileri yazmaktdır;

Slot # Anlamı Man.App.  Max. etkisi. Ex.C.M
O İnsanlar yolda görünce kafalarını çevirirler.yakışıklı olsa bile görünüşünde etkileme sıfırdır. Man –2,App –2 -1
OO İnsanlar yolda görürse dikkat etmezler.herhangi bir insan etkileyiciliğine sahiptir. Man –1,App 0 0
OOO Her yanından geçen insan bir saniye durup bakar.Dikkate değer bir insandır. Man 0,App 0 0
OOOO Sokakta yrürken btün gözler üzerindedir. Man +1,App 0 0
OOOOO Bir bardaki bütün kızları/erkekleri etkileyebilir. Man +2,App 0 0
OOOOOO Sürekli olarak onu bir yıldız yada ünlü zannederler. Man +3,App 0 +2
6+ İnsanlar ona tapar.Ve tanrı zannedebilirler. Man +4,App 0 +3

 

Appearence:Kişilerin dış görünüşüdür.Yükseldikçe yakışıklılık artar,düştükçe insanlar sakat bile olabilir.Apperaence’nin slot olarak artması için estetik ameliyat gerekmektedir,onun dışında makyaj ve benzeri değişiklikler sadece extra check modifierslerde değişiklik yapar ve buda direkt olarak S.T’ye bağlıdır.Apearence’nin slot olarak tanımı yoktur ama Manipulation’a ve Charisma’ya extralar getirebilir.

Manipulation:İnsanları idare etme,istediği amaçta kullanma,liderlik yapabilme gibi anlamları içerir.manupulation düştükçe insanları konuşarak etkileme ortadan kalkar,yükseldikçe çok iyi bir komutan veya lider olabilir.İnsanları manupule etme durumu büyü yada tılsım olmadıkça artamaz.Extra check modifierslerde sadece iyi konuşma dersleri ile artabilir bunun dışında manupulation’a herhangi bir etki olamaz. 

Karakter Kağıdının tanımlamaları

Sheet of the cabalists

 

İnitial:Kişinin takma adı veya göbek adı.özetle kişinin kendisini çağırmalarını istedikleri isim.

Klan:Kabalistler dünyanın dört bir yanında dağılmıştır.Bu nedenle zaman içinde her bölgedeki cabalistler arasında inanaçsal,düşüncesel ve hatta fiziksel değişimler oluşmuştur.Bunun sonucundada ayrılıkçı fikirler ve değişik düşünceler doğmuştur,ortyaya çıkan kargaşadan kurtulmak için cabalistlerin başta gelenleri bir kaç bölgeyi kontrol eden klanlar kurmuşlardır. Daha çok bölge isimleri ile çağırılan klanlar kendi içlerinde başka isimlerle de anılmışlardır. Cabalist klanların tamamı 7 tanedir.7 tane seçilmesinin asıl nedeni dünyada 7 kıta bulunması ve her kıtaya bir klan düşmesidir.Bunların dışında Flistin ve israil cabalistleri kendilerini diğer klanlardan üstün görür çünkü cabalisimin başladığı yer burasıdır.Cabalist klanları ve özellikleri şunlardır;

 

Lüt Klanı :İsrail ve filistinde yaşayan cabalistleri kontrol ederler.Bilindiği kadarıyla cabalistlerin içinde en acımasız ve cani olanlarıdır.Bir çoğu asıl amaçlarından dışarı çıkmış güç ve kuvvet peşinde koşmuşlardır,şu anda bir çoğunun karanlık büyülerle uğraştığı bilinmektedir.Bir çok klan arasında NecroCabal olarak adlandırılırlar.

 

EuroCa Klanı: Asıl merkezleri Vatikandadır.Avrupanın tümündeki kabalist birliklerini kontrol ederler.Hristiyanlığa aşırı derecede bulaştıkları için 19. yy başlarında içlerinden kopmalar olmuş ve bu kopmalar sonucu Avrupadaki cabalistler ikiye bölünmüştür,birçoğu yeni düşünceler ve hristiyan karşıtı tavırlarıyla ünlenen ve kendilerine “ContraryCa” adını vermişler ve bu isimle bir klan kurmuşlardır.Merkez olarak Norveçi seçmiş ve bu gün ışığını çok az gören ülkede toplanmışlardır.

 

Ruin Klanı:Asyayı iki klan paylaşmıştır.Bunlardan biri ruin kalnıdır.Eski köklerinin şamanlardan gelme olduğunu savunurlar ve Lüt klanını hor görürler.kendilerine diğerlerinden fazla güç bağışlandığını düşünürler,Çin sınırına kadar olan bütün cabalistler onların himayesi altındadır.

 

NilYu Klanı:Asyada hüküm süren diğer bir klandır.Hiç kimseyle iletişim kurmazlar.Asıl görevlerini unutmuşlar kendilerini dünyanın bilinmez sırrını çözmeye vermişlerdir.Bu nedenle cabalist dünyasında onlara “bilginler” de denir.

 

NeuZen Klanı:Avusturyadaki kabalistleri kendi altrlarına almış bir klandır,bir çok yerde onlara gezginlerde denir.Bütün dünyayı araştırıp hediyeyi bulmaya çalışırlar,bir çoğu bir rahip hayatı yaşar.Başka klanların işlerine karışmayı sevmezler ama bütün kalnlar onlardan korkar çünkü dünyayı gezmeleri sıraısnda yeni güçler keşfettikleri ve çok kuvvetlendiklerine dair bir ivayet vardır.

 

Pranec Klanı:Amerikada yaşayan kabalistlerdir.Diğer bütün klanların aksine çok açık ve yenilikçi bir tarfları vardır ama yıllardır bilinen ve en çok saygı duymalarının nedeni onların Scholarla daha çok karşılaşıp bir çoğunu yendiğidir,ama bu sonu gelmez dövüşler onlarda karanlık izler bırakmışDiğer alemlerle ilgili araştırmalara itmiştir.Bütün dünyadaki kalnlar arasında en güçlü oldukları kabul edilir,çok fazla müritleri ve kaynakları vardır,bir söylentiye göre onların sitemediği başkan Amerika başkanı olamaz.

NoraMill:Aslında soyları kabalismden gelmeyen Cabalistlerdir,bu nedenle kabalist camiasından dışlanmışlardır,yıllar geçtikçe birçok yeni insanın katılmasıyla bir kaln olmuşlardır.Kendi çevreleri içerisinde bir güçleri vardır,hediyeyi arayamazlar,bu onlara yasaktır ama onlar hediyenin bulunmasında yardım ederler bu nedenle bir çokları onlara Arayıcı demişlerdir.Diğer kabalistlerin kasine Bu klan normal insanların kat ve kat üstünde yaşarlar bu nedenle onların ölümsüzlük sırrını çözdüğü düşünülür ama bu kanıtlanamamış bir düşüncedir.

Phil(Philosophy):her cabalist klanlarına uygun olarak bir Philisophy belirlemek zorundadır bu Philosophy onların hayat yolunu ve görüşünü anlatır ve onlara göre yaşarlar.

Philosophy Modifiers:Karakterler Phil’ini seçtikten sonra Bir philosophy modifier alırlar bunu oyuncu kendi seçebebilir.Philosophy modifiers karaktere doğal olarak bir özellik verir ve bu özelik ölene kadar devam eder.

 

Key:Bu özellik seçilen phil’in bölgesine,gücüne ulaşım sağlar.Difficultysi 8’dir.Seviye arttıkça bu özellik güçlenir.

Dpath(Death path):Bu bir düşünce sonucu ortaya çıkmış ve bütün kabalistler tarafından benimsenmiştir.Bir cabalist bu dünyadan çok diğer dünyayı düşünümelidir,bu nednele her cabalist kendine ölüme doğru bir yol çizer.Düşüncenin temelinde hayatın bir sınama olduğu ve her cabalistin bu sınamadan geçtiği eğer diğer dünyaya sağlıklı bir şekilde göç etmek isteniyorsa bir acı yolu yada diğer adıyla (dPath)Ölüm yolu çizilmelidir.Bu cabalistleri zaten bütün günahlarıyla doğdukları dünydan günahsız ayrılmanın yolu olarak anlatılır ve yapılır.Cabalistler arasında herhangi birnin benimsenmesinin şart olduğu 5 Dpath vardır.Bunlar.;

Mercy:Genel anlamı acımada olsa Cabalistler arasında ikincil bir anlam olarak hayattaki bütün zevklerin acı yanlarını görme olarak kullanılır.Bu seçen kabalistler bir kaç yıl içinde ölümü görürler ve diğer dünyaya kendi iç korkularından(Günahlarından) kurtularak giderler.Bu düşünceyi sadece NilYu klanı benimser.

Opstruction:Bu düşünceyi benimseyen kabalist klanlar asıl anlamı olan engellemeyi kullamazlar,onların için önemli olan kötü olan duyguları engelleyerek geriye sadece iyiliklerin ve sevapların kalmasıdır.Bir cabalist dünyadaki kötü olanları engellerse geriye kalan sevapla dünyayı terk edecektir.Bu düşünceyi Ruin Kalnı ve NeuZen Kalnı benimser.

Experience:Hayatta olan her olayın bir tecrübe olduğunu düşünürler.Bilgileri alan insanlar ruhunu hergeçen gün tanrıya biraz daha yaklaştırır ve eğer yeterli bilgiyi kazanabilirse tanrı katına çıkabilir,bu olayı “form” diye adlandırırlar.Bu Dpath’e Pranec,Noramill ve Lüt Klanları inanır.

Behaviour:Davranışların insaların kendisini anlatma yöntemi olduğu asıl olanın davranış ziyade olanın düşünce olduğunu anlatır.Bir insanın bütün iyi ve kötü düşüncelerini sadece davranışlarla tanımlanabileceğine inandıkları için “body language” onlar için vazgeçilmez bir unsur olmaktadır.Önemli olanın herhan gib ir dili bimek değil bedeb dilini doğru kullanmak olduğunu dşünürler.iyi davranışların hiçbir zaman ödülsüz kalmayacağı için bir çoğu tanrının yanına gideceklerine inanırlar.Bu dşünceye sadece ContraryCa Klanı inanır.

Linguists:İnsanın aklının oluşturduğu şekilleri tanımlamanın tek yolu dildir.Bu dpath’i seçenler birçok dil öğrenerek kendi düşüncelerini ve algılarını kuvvetlendirmek böylece diğer dünyada diğer bir isimle “Sonsuz Yaşam,”da karşılarına çıkacak tuzakları ve soruları kolayca aşabilmek olduğunu düşünürler.NeuZen kalnı bu düşünceye inanır.

İdée Fixe(Saplantılar):Her cabalist bir saplantısı olmalıdır,saplantılar insanların gerçeği görmesini sağlar.Aslında bu tam olarak bir röldür,kendine bir saplantı seçen cabalist hayatı boyunca bu saplantısını devam ettirir ve en sonunda saplantılara sahip olan basit insanlardan daha kuvvetli bir hal alır.Kalnların phil’ne göre saplantı belirlenir.

Knowledge:Cabalistleirn bir çoğu büyücülükle uğraştıkları için bu zor ve herkesin uğraşamıyacağı uğraş sonucu akıllarını yitirmemek ve sağlıklarının bozulmasını önlemek için knowledgelerini öğrenirler.her kabalist bir knowledge seçmek zorundadır ve bağlı olduğu kalnın lideri onu knowledgesiyle kutsar,bu andan itibaren cabalistler maximum 7 yıl sürecek bir yolculuğa çıkarlar bu sürede onlara verilmiş olan zehir’in etkisini geçirebilirlerse knowledgelerini alırlar ama geçiremezlerse ölürler.Çünkü knowledgesiz bir kabalist zaten ölmeye mahkümdur.

Myth:Mythler Angeliclerin sahip olduğu sphere’Lere benzerler.her cabalist mutlaka bir konuda uzmanlaşır ve büyünün Mythleriyle belirlenir.Karakter yaratılırken karakterin ana myth’i belirlenir bu karakterin yapabileceği büyülerin ana kaynağını daha doğrusu en kuvvetli olduğu dalı olmalıdır.Toplam seçilebilecek 9 myth vardır ve cabalistler haytı boyunca bu myth dahilince büyü yapabilirler,çok sınırlıda olsa bazı durumlarda myth dışına çıkılmasına izin verilmektedir.

Material:Doğada var olan elementleri şekillendirebilme gücüdür.

Vigour:Doğada var olan kuvvetleri şekillendirme gücüdür.

 

Existence:Yaşam ile ilgli kuvvetleri kontrol edebilme gücüdür..

Mental:Zihinsel olayları kontroledebime gücüdür.

Essence:Doğada varolan ruhları kontroledebilme gücüdür.

Era:Zamanı kontrol edebilme gücüdür.

Spectre/Imitation:İlizyon ve benzetme,değişim olaylarını kontrol edebilme gücdür.

Wither:Ölüm ötesi ile ilgili olaları kontrol edebilem gücüdür.

Plane:dünya üzerindeki var olan farklı boyutlardaki olayları kontrol edebilme gücürdür.

İdée Kavramı

O ß O æ O ñ O W O d O

İdée’ler toplam 5 slotta ifade edlir.yanıdaki semboller ise tanımlamanın sonuda ortaya çıkacak modifierleri belirtir.Bunalrı hepsi edki kabal kitabındaki rünlerle oluşturulmuş kuvvetlerdir.her biri bir odağı belirler.İdée slotları İdée fixe ile belirlenir.İşaretlerin anlamları.

ß=Beta İlrüné:Hayattaki negatif güçleri temsil eder İdée fixe seviyesi buraya varan cabalistler,hayattaki negatif enerjilerin bilincine varır ve onları yöndlendire bilir.

Æ=Alenom Presiné: Dünyadaki zıtlıklar arasındaki birleşmeyi temsil eder,İdée fixe seviyesi buraya varmış olan cabalistler,dünya üzerindeki zıtlıkarı kontrol edebilir ve bunları manupule edebilir.

Ñ=NötrmPuré: Saflığın ve isimsiz güçleri temsil eder.İdée fixesi buraya varmış olan cabalistler,cisimler üzerinde çok azda olsun güçlere sahiptirler.Bir cismin yerini değştirebilir hareketleri yavaşlatabilirler.Bunların dışında dünyada sözü geçen natürel güçlerin taraftarı olurlar,bunların arasında zamanda vardır.ve bu büyücüler zamanı manupüle edebilirler.

W =ToughMalé: Doğada var olan bütün sınırları temsil eder.Hayatta herşeyin yapılabilme bir sınrı vardır.Bu seviyeye gelen cabalistler sınırların gerisini görebilme ve çok azda olsa sınırlardaki güçlerle oynaya bilme gücüne sahiplerdir.

d =Evémalé: Bütün doğayı oluşturan ana gücü temsil eder.Bu güç doğanın düzeninin devamını,oluşumu ,yok oluşu temsil eder.Bu seviyerye gelmiş büyücüler idée fixe’nin son seviyesine gelmişlerdir.Ayrıca doğanın sahip olduğu gücün farkına varırlar ve bunu manupüle edebilirler.genellikle bu seviyeye gelen cabalist sayısı bir elin parmağı kadar yoktur.

 

DreamFixé:Cabalistlerin birçoğu gördükleri rüyaların onlara tanrı tarafından gönderilen bir işaret olduğunu düşünür,bazıları bunların geleceği gösterdiğini düşünür.bazıları eski hayatından parçalar gördüğüne inanır bu nedenle seçilebilecek dreamFixé bir karakterin hayatında büyük yer tutar.Seçilebilecek dreamFixé’ler şunlardır;

Sign:Rüyaların bir işaret içeridiğine inanırlar,bu yolu seçmiş olanlar büyü tabisi yapabiirler ve hayatlarını buna göre yönlendirirler.

ForeSight:Rüyaların geleceği gösterdiğine inanırlar bu nedenle hareketlerini gördükleri rüyalardaki anlamlara göre değiştirirler.

Reanacate:Rüyaların kişilerin geçmişinin aynası olduğuna inanırlar.Onlar için bir ruh hayata geldiği kadar deneyimlerini.Biriktirir ve hayata alabileceği deneyimleri alana kadar gelmeye devam eder.Bütün aldığı bilgiler bitince yüksek ruh sıfatına ulaşır ve ölümü hakeder.

Balance:Dünyada büyü yapıldığında asıl olan dünyadaki doğal dengeyiş bozmamaktır.Büyü yapan kişinin doğadan gücü kullanmak için izin istemesidir.Bunun sonucu büyücüler yaptığı büyülerin denge üzerindeki değişimi bilmek zorundadır,dengenin tamamen bozulması demektir ki buda yıkımdır.

Faith:Her cabalistin bir inancı vardır,bir kabalist semai dinlerede inanabilir asıl amaç bu inanacın kişiyi nasıl bağladığıdır.İçinde yaptığı işe inancı olmayan cabalistler kendi kendilerini bitirirler ve inanaç sonuç olarak cabalistlerin en önemli kavramlarından biri haline gelmiştir ki bu yüzden cabalist klanları dinlere bulaşmışlardır.(Putperest cabalistler olamaz eğer bir kabalist putperest bir ine inanırsa cabalist güçlerini kaybeder.

Sheet of ANGELİCS

Generation:Angelic soyundan olan insanlar ilk olan musaya göre derecelendirilirler.Bu derecelendirme büyük bir hiyararşi içinde yapılır,belirli yaş sınırlamaları ve bilgi sınırlamaları vardır.Toplam olarak 15 generation vardır.Generationda ilerlemenin tek yolu bir üst generationdaki Angelic’in questini öğrenmektir.Eğer bu öğrenilip tamalanırsa öğrendiği angelic’in generationuna erişir.Generationlar arasında büyük bir çekişme yoktur,bu insanlar için önemli olan hediyenin anlamını bulmak ve hakkettiklerini inanadıkları yere gelmektir.

Faith:İnanç angeliclerin temel düşüncesidir.Tek tanrılı olan bütün dinlere saygı duyalar ve kendilerine ait bir din kitapları vardır.Buna “dawn” derler,bu kelimenin konmasının nedeni babalarının cennetten atıldıktan sonra güneşi bir daha göremiyeceğini zannetmesidir.İnanç yolları olarak anılan bir çok düşüncenin karışımından oluşan faith her angelicin benimsemesi gereken bir yoldur.faith ler kısaca şunlardır.

 

İnsight:İrfan anlamındaki bu kelime angelicler için kendine kapanma kendi içinde tanrıyı bulma olarak adlandırılır.Bu yolu seçmiş olan Angelicler, Pronsper klisesinde kendilerini inzivaya çekerler ve kendi içlerinde tanrıyı ve tanrının onlara yükledikleri sorumlulukalrı düşünürler.

Cruel:Bu tarz düşünceyi benimsemiş Angelicler iman üzerindeki çatışmaları bırakıp kendilerini tanrının yarattığı dünya üzerine bırakırlar onlar için dünya tanrının bir suretidir ve onu anlamak tanrıyı anlamak demektir.Bu düşünce yolundakiler daha çok heidyeyi ararlar.

Aim:Bu tarz düşünceyi benimsemiş Angelicler dünyadaki düzenin amacını araştırırlar tanrının neden insanları neden dünyayı yarattığının amacını.

Caustics:İnsanların dünyaya günahları ile birlikte gönderildikleri ve dünyadaki yaptıkları doğrularla günahlarından arına bileceklerini düşünenelerin benimsediği bir yoldur.genellikle kendi halkları arasında yobaz olarak adlandırılırlar.Kendilerini sonsuz acı içinde olduklarını düşünürler.Diğer angeliclerden ayrı yaşarlar ve generation kavramın inanmazlar.

Mortality:Diğer angeliclerin aksine tanrıyı ve affı dünyada aramazlar ölüm ötesinde aralar.Bu nedenle kendi gerçek inanaçlarından kopmuşlardır.Hediyeye inanamazlar yıllar önce sapkın bir angelic!in çıkardırğı bir kitap olan “Fad” Kitabına inanırlar.

Kernel:Eve ile oluşan özdeki gücü incelerler,hediye onlar için kutsaldır ve herkes gerçek hediyeyi arar.

İdea:Anlamsal olarak irfanın yoludur.her angelic gerçek irfana,gerçek imana ulaşabilmek için bir idea benimser,toplam 3 idea vardır ve basamaklardan oluşur.

Malicious:Kötülükleri tanıyarak imanı bulmak.

Stable:Büyük düzeni inceleyerek imanı bulma.

Religious:İmanı araştırarak gerçek imana ulaşma.

Conscious:Bilinci anlatır.Bir angelic belirli bilinç seviyeleri içinde yaşarki bu çok fazla bir şekilde idea’ya bağlıdır.Bilinç değerleri,değişik sembollerle anlatılır.Bunlar.

Alfa:Tanrının kutsal gücünün kıvılcımlarını görür ve dünya onun için anlaşılmaz ikilemlerle doludur.Bir an için kendisini hiçbirşey olarak hisseder yaptıkları hiç bir şeydir yaşamı boştur sadece yüce tanrı vardır.Bu bilinçte tanrı Angeliclere CrossFade gücünü verir.Bu güc insanların,zamanın kısacası herşeyin ikilmelerde kalmış yönlerini görür ve bunları manupule edebilir.

 

Kozmoz:Tanrının gücünün canlılar üzerinde görür.Herşeyin bir maddeden değil aşırı kompleks olaylara bağlı olduğunu hayatın basit yüzünün bile binlerce bileşkenden oluştuğunu görür.Bunu gören angeliclere Tanrı “Manupulate” gücünü vermiştir ki bu canlı varlıklar üzerinde manupule etme şansı tanır.

Zaman: zamanın dışında başka bir evren olduğu görürler ve buraya geçiş yapabilirler,zaman kavramı değiştirebilirler.

Um: Bilincin ötesindeki beyini tanırlar.Beyinin değişik çalışma fonksiyonlarını görürler ve buna ulaşırlar.

Sonsuzluk:Hayatın ve döngünün sonsuzluğu görürler.Temel kazançları dünya üzerindeki enerji dönüşümlerini tanımları ve bu dönüşümleri kontrol edebilmeleridir.Bir çoğu en sonunda ışık olacaklarına inanırlar.

Sphere:Angelicler küreleri yollarıyla tanrının verdiği gücü kullanabilirler.Sphere bir angelicin büyü kaynağıdır.Angeliclerin Sphereleri kısaca şunlardır.

Matter:Doğada var olan elementleri şekillendirebilme gücüdür.

Forces:Doğada var olan kuvvetleri şekillendirme gücüdür.

Life:Hayatı kontrol edebilme gücüdür..

Mind:Zihinsel olayları kontroledebime gücüdür.

Spirit:Doğada varolan ruhları kontroledebilme gücüdür.

Time:Zamanı kontrol edebilme gücüdür.

Correspondence:İlizyon ve benzetme,değişim olaylarını kontrol edebilme gücdür.

Wither:Ölüm ötesi ile ilgili olaları kontrol edebilem gücüdür.

Plane:dünya üzerindeki var olan farklı boyutlardaki olayları kontrol edebilme gücürdür.

Liberty:Bir insanın hayatındaki dengeler kişilerin kendini bağladıkları olaylara inanaçlara göre değişir.Bu da direk olarak sanity’i etkiler.Bir kişi yada bir insan bir şeye çok değer vermeye başlmışsa özgürlüğünü yitirmiştir.Angelicler açısından bu olağanüstü bir durumdur.Bir kişi hür iradesini kaybetmeye başlamışsa o insan artık doğru kararlar alamaz ve tanrının yolunda ayrılır.Liberty kavramı burada kişinin kendi hür iradesini ile çılgınlık ve insanlığını kaybetme arsındaki çizgiyi belirler.Bir insan eğer iradesi diğer insanalrın iradesine baskın çıkmaya başlıyorsa Libertysi é’nam olur yani tanrıyla özleşme.Eğer bir insanın iradesi bir şeye bağlanmışsa ve onsan kurtulamıyorsa Sé’nam olur yani insanlık dışı.Liberty kavramını belirleyecek 3 unsur vardır ve her angelic karakteribunlardan birni seçmek zorundadır.(manupulation,wits ve intuition ex.pointler getirebilir.)Bunlar kısaca şunlardır.

Ò=Sé’: Kişinin kendi riadesini herşeyden üstün tuttuğunu ve dengeleri bunun belirlediğidir.

Ó=é’:Kişinin doğa içinde bir yerde kendi yerini bildiğini anlatır ve dengeleirni bunun belirlediğidir.

Õ=étuen:Kişinin başka iradelerdeki kuvvetleri sezdiği ve bu şekilde kendi iradesine yön verdiği ve dengesini belirlediğidir.

İdea: O m O v O z O x O l Os

Toplam 6 slottan oluşur ve yanındaki şekiller modifierlerini tanımlar.Hepsi Dawn kiatbında varolan şekillerle hazırlanır ve İdea kavramının odak noktasını belirler.

m =érk:Bu idea’nın ilk basamağıdır ve dünyada var olan güçleri temsil eder.Güç odakları düzeni korur devamlılığını sağlar,bu seviyeye gelen angelicler güç odaklarını çok azda olsa kontrol edebilme olanağına sahiptirler.

v =mi’n:İdea’nın ikinci basamağıdır ve toprağı tanımlar.Bu seviyeye gelmiş olnalar toprağın ve dünyanın yapısını ve manasını kavrar.Çok azda olsa toprakdaki güç odaklarını kontrol edebilme olanağına sahiptirler.

z =én’am:idea’nın üçüncü basamağıdır ve dördüncü basamak ile kardeş güçler olduklarına inalırır.én’am dünyada var olan hava güçlerini tanımlar ve bu eviyeye gelmiş olan angelicler çok azda olsa bu gücü kontrol edebilme olanağına sahiptirler.

x =én’el:İdea’nın dördüncü basamağıdır ve su güçlerini temsil eder.Bu seviyeye varan angelicler çok azda olsa bu güçleri kontrol edebilirler.

 

l =la’mdé:İdea’nın beşinci bsamağıdır ateş güçlerinin odaklarını temsil eder ve bu seviyeye gelen angelicler çok azda olsa bu güç odaklarını kontrol edebilirler.

s =Sé’namSé:idenin son basamağıdır ve dengeleri anlatır.Kuvetler arasında bulundan ve dengeleri koruyan sınırları tanımlar.Bu seviyeye gelen angelicler bu sınırları çok azda olsa değiştirebilir ve dengelerle oynayabilir.

Sheet Of Morphs

Morph: Bir hediyenin kurban edilmesi sırasında yapılan yanlış ritüel sonunda Giftin değişmesi ile ortaya çıkmış bir klandır.İlk Morph olan Alexies güçlerini iyi yollar için kullanmayı seçmiş ama kendisini meydana getiren hatanın nedeni olan kabalistlerden hep nefret etmiştir.Yıllar boyunca Angeliclerle ilişkilerini sürdürmüştür.Alexies şu anda 400 yaşındadır ve kendi klanı içinde Büyük ana olarak anılır.Bilindiği kadarıyla Moprhların Psişik güçleri vardır bu güçler “Psioni” bölümünde anlatılacaktır. Toplum içerisinde kendileirne yıllarca bir yer edinememiş olan Morphlar ancak 19. yüz yılın sonlarına doğru gerçekten şehirler içinde yaşamaya başlamışlardır.Günümüzde Morphlar gerçekten bir doğa hayranı odukları için doğal çevreye yakın bölgelerde yaşarlar.Kalabalık şehirlerde ise onları bir botanikde yada bir çiçekçiide görmek mümkündür.Kimliklerini gizli tutarlar.

 

Nature:Her bir morph’un kendi ve yaşadığı çevre hakkında belirli bir bilgisi vardır.Öncelikli olarak Morphlar kendi içlerinde hemen hemen ikiye bölünmüştür,çünkü morphlar bir hata sonucunda ortaya çıkmışlarıdır ve birkaç morph bunun bir lanet olduğunu düşünmektedir.Bazıları ise bunun onlara bir hediye olduğunu düşünerek hareket eder,iki tarafada katılmayan Morphlarda vardır,bu düşünceler kalıpsal olarak soylara göre değişebilir.(Bknz Ancestry bölümüne).Morph karakterlerinin seçebilecei toplam 6 tane nature vardır.Bunlar özetle şunlardır;

Astray:Kendilerini bu hale getirenlerden nefret eden,genellikle herkesden nefret eden insanlardır.

Fanatic:Kelimedende anlaşılacağı gibi,Morphlareın aşırı uçlarıdır.Morphları hatayla değil tanrının isteğiyle ortaya çıktıklarını düşünürler.Soylarını garip ritüellerle devam ettirirler.

Martyr:Gerçek Morph toplumunun çekirdeğini oluştururlar.Sadece üreyerek soylarını devam ettirirler.

Rebel:Kendilerini Morph toplumundan koparmış onların inancından kopmuş insanlardır.Hiç bir kuralı tanımazlar ve kendi başlarına yaşarlar.

Seeker:Kendilerinin yaratımındaki nedeni aralar.Bu nedenle hediye ve diğer klanlar onlar için çok önemlidir.

Visionary:Tanrının onları bir yargıç olarak dünyaya gönderdiklerine inanırlar,herşey öteye ölümün gerisinde kalan diyarları düşünürler.Onalr için en önemli şey diğerleirnin yaptığını gözlemlemek ama karışmamaktır.

Ancestry:Morphlar’ın ilk zamanlarında toplam 6 tane Morph vardı ve bunların her biri kendi soyunu oluştutrdu ve hersoy oluşturanın özelliklerini taşımaya devam etti.Bu soyları bir arada tutan Tradition’ları vardır.Günümüze kadar bütün soylar değişen birkaç özelliği dışında hemen hemen aynı kalmışlardır.Soylar traditionlarına göre bazı özelliker alırlar.Soylar ve özellikelri şunlardır;

Ancestry

Tradition

Özelliği
İrwish Animalism Ohayvana kısa emirler OOHayvana birşey yaptırma

OOOHayvanın gözünden görebilme

Dracan Stealth Okaranlık bir köşede görünmeme OOLoşta görünmeme OOOÇok az ışık bile olsa görünmeme
Leston Necromancy Obir ruhla konuşabilme OOBir ruhu çağıra bilme OOO Bir ruhu kısa süreli bedenleştirme
Bernish Manupulation Oaklını karıştırma OOKısa emirler verme OOOHafızasının,hatıralarının bir bölümünü silme
Latish İnvisibilty Görünmezlik(Difficılty 6)
Alexian Curse Osakarlık OOŞansızlık OOOKısa süreli felç

 

Conscious:Bilinç bir morphun kendi beyinsel gücünün farkındalığını gösterir.Toplamda 4 bilinç düzeyi vardır.Morph karakteri yaratılırken bunlardan birini seçebilir.

Dream:Rüyalarında geçmişten bir kesit yada gelecekten bir kesit görebilir.(Halüsünasyonlar şeklindede olabilir)

 

İngiht:İnsanların içindeki gerçekleri görür.(Dif.5).Bir kişinin yalan söylediğini yada gerçek düşüncesini sezebilir.

Eye’s of chaos:Dünyadaki herşeyi yıkım içinde görür.Bunu seçmiş kişiler hayattaki her canlıyı ölürken,her binayı yıkılırken görürler.

Hertzin:Bulundukları bölgedeki sesleri duyabilirler.Zaman geçmesine rağmen orada konuşulmuş şeyleri duyabilirler.(Dif.6)

Psionic:Morphlar Giftten aldıkları en büyük özellik “Psionic” özelliğidir.Morph karkateri hazırlanırken Psionic olarak 3 ana başlıktan biri seçilir bu Morph’un ana gücünü belirler. Bunlar Psychokinetic Psychometabolic ve Telepathy’dir.Güç belirlendikten sonra Karakter ana gücünden 2 ve extra olarak diğer güçlerden birini seçebilir.8Bir karakter maximal 6 Psionic güç seçebilir.

Psychokinetic

Sciences

Detonate

Disintegrate

Project Force

Psychokinetic

Devotions

Ballistic Attack

Control Body

Inertial Barrier

Psychometabolic

Sciences

Animal Affinity

Energy Containment

Life Drain

Psychometabolic

Devotions

Absorb Disease

Adrenalin Control

Biofeedback

Body Weaponry

Cell Adjustment

Displacement

Enhanced Strength

Flesh Armor

Graft Weapon

Lend Health

Share Strength

Telepathy Sciences

Domination

Mass Domination

Psychic Crush

Superior Invisibility

Tower of Iron Will

Telepathy

Devotions

Ego Whip

Id Insinuation

Intellect Fortress

Mental Barrier

Mind Bar

Mind Blank

Psionic Blast

Synaptic Static

Thought Shield